Duyurular

30 Eylül
Mevduat faizi vergi kesinti oranlarında değişiklik Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr payları üzerinden hesaplanan vergi kesinti oranları geçici süre ile düşürülmüştür !
30 Eylül
Kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı "Binde 2"ye indirildi 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı "Yüzde 1"den "Binde 2"ye indirildi !
18 Eylül
"Kar Dağıtım Kısıtlaması" uygulama süresi 3 ay uzatıldı Sermaye şirketlerinde "Kar Dağıtım Kısıtlaması" uygulama süresi 3 ay daha uzatılarak 31/12/2020 olarak güncellendi !
04 Eylül
"İş Sözleşmesi Fesih Yasağı" ve "Ücretsiz İzin" uygulama süreleri 2 ay daha uzatılmıştır "İş Sözleşmesi Fesih Yasağı" ve "Ücretsiz İzin" uygulama süreleri 17/11/2020 tarihine kadar uzatılmıştır !
01 Eylül
Yeni "Transfer Fiyatlandırması" düzenlemeleri 1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair 4 Seri No’lu Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
01 Eylül
"Ar-Ge ve Tasarım" merkezi uzaktan çalışma süresi "Ar-Ge ve Tasarım" personellerinin uzaktan çalışma imkanı EYLÜL ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
31 Ağustos
"Kısa Çalışma Ödeneği" uygulama süresi 2 ay daha uzatılmıştır "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulama süresi, 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılmış olan 1 aylık sürenin sonundan itibaren başlamak üzere 2 ay daha...
30 Ağustos
Binek araçlara ait ÖTV oranlarında değişiklik 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binek araçlara ait ÖTV oranlarında değişiklik gerçekleştirilmiştir.
30 Ağustos
"Eğitim ve öğretim hizmetleri" KDV oranında değişiklik 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen "eğitim ve öğretim hizmetleri" için KDV oranı %8'den %1'e indirilmiştir.
27 Ağustos
Kısa çalışmayı sonlandıran mükellefler için uygulanacak "SGK Teşviği" Kısa çalışmayı sonlandırarak haftalık normal çalışma düzenine geçen mükellefler için uygulanacak SGK teşviğine ilişkin "Genelge" yayımlanmıştır.
21 Ağustos
2864 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Yatırım Teşvik Mevzuatında" yapılan değişiklikler 2012/3305 Sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"da değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
19 Ağustos
Personel ve öğrenci taşıma faaliyetinde uygulanacak KDV oranı 31/07/2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek personel taşımacılığı hizmetlerine 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygula...
18 Ağustos
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hakkında "GİB" duyurusu ! Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında "GİB" duyurusu yayımlanmıştır.
08 Ağustos
Yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV uygulaması Yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)" oranı %0 (sıfır) olarak uygulanacaktır !
05 Ağustos
Türkiye genelinde "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" uygulama zorunluluğu başlıyor ! Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08...
31 Temmuz
"İş Sözleşmesi Fesih Yasağı", "Ücretsiz İzin" ve "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulama süreleri uzatılmıştır ! 31/07/2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararları ile "İş Sözleşmesi Fesih Yasağı", "Ücretsiz İzin" ve "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulamalarında süre uzatımına ...
31 Temmuz
Gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin vergi kesinti oranları düşürülmüştür ! 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere; gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin vergi kesinti oranı %20'den %10'a düşürülmüştür !
31 Temmuz
Bazı teslim ve hizmetlerde KDV oranları geçici süreyle düşürülmüştür ! Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere bazı teslim ve hizmetlerde K...
30 Temmuz
"Ar-Ge ve Tasarım" merkezlerinde uzaktan çalışma süresi "Ar-Ge ve Tasarım" personellerinin uzaktan çalışma imkanı Ağustos ayı sonuna kadar uzatılmıştır !
28 Temmuz
7252 Sayılı "Torba Kanun" yayımlandı ! Bahse konu "Kanun" ile; iş gücü ve istihdam piyasasına yönelik bazı önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
26 Temmuz
"İkale Sözleşmesi" damga vergisi uygulaması ve cezalı tarhiyatlar "İkale Sözleşmeleri" üzerinden damga vergisi hesaplanıp hesaplanmadığı hususu incelenmekte olup, beyanda bulunmayan mükellefler nezdinde cezalı vergi ...
23 Temmuz
TÜRMOB “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)” semineri TÜRMOB tarafından gerçekleştirilecek “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)” konulu 13 Nolu online Seminer, 24 Temmuz 2020 Cuma saat 14.30’de ...
16 Temmuz
"e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu"nda değişiklik e-Belge resmi internet sitesinde yer alan "e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu" güncellenmiştir !
09 Temmuz
e-Belge planlı bakım çalışması Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde 09/07/2020 Perşembe günü saat 12:00'de başlamak üzere "Planlı Bakım Çalışması" yapılacağı belirtilm...
09 Temmuz
2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yayımlandı.
06 Temmuz
Gelir Vergisinden İstisna "Kıdem Tazminatı Tavanı" ve "Aylık Çocuk Yardımı" Tutarları 01/07/2020 - 31/12/2020 Dönemi Gelir Vergisinden İstisna "Kıdem Tazminatı Tavanı" ve "Aylık Çocuk Yardımı" Tutarları Belirlendi.
06 Temmuz
Gelir vergisinden istisna "Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları" 01/07/2020 - 31/12/2020 döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna "Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları" belli oldu.