Duyurular

Ağustos 21, 2020

2864 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Yatırım Teşvik Mevzuatında" yapılan değişiklikler


2012/3305 Sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"da değişiklikler gerçekleştirilmiştir.21 Ağustos 2020 tarihli RG’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” da değişiklik yapılmıştır.

Bahse konu Karar ile; kendi bölgesindeki teşviklerin bir alt bölgesindeki teşviklerden yararlanacak ilçeler belirlenmiştir. Anılan karar şimdilik sadece alt bölge teşvikinden yararlanacaklar kriterini içeriyor olsa da, ilerleyen süreçlerde bahse konu sınıflama altında ilave ve/veya yeni teşvik unsurlarının da gündeme gelebileceğini düşünmekteyiz.

Öte yandan, OSB’lerin ait oldukları illerin bir alt bölge teşviklerinden yararlanmasına dair dipnotlar da teşvik kararnamesi içerisinde bulunuyor olması nedeniyle, sayılan ilçelerdeki OSB’lerde yatırım yapıldığında, iki alt bölge teşvikinden yararlanılabileceğini düşündüğümüzü belirtmek isteriz. (Bu hususta ilgili Bakanlık nezdinde teyit alınması yerinde bir uygulama olacaktır.)
 
Söz konusu Karar ile değişiklikler konu başlıkları ile nelerdir?

 • Stratejik yatırımlar,
 • Gümrük vergisi muafiyeti,
 • Faiz veya kâr payı desteği,
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği,
 • Öncelikli yatırım konuları,
 • Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar,
 • Yatırım süresi ve tamamlama vizesi,
 • Diğer desteklerden yararlanma” başlıklı 29 uncu maddesi,
 • Geçici 8, 9 ve 13 üncü maddeleri,
 • Ek-1 sayılı ve “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler" tablosu,
 • EK-2A sayılı ve “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı tablosu,
 • EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosu,
 • EK-4 sayılı ve “Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı eki,
 • EK-6 sayılı ve “ Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları” başlıklı tablosu,
konularında değişiklikler yapılmış olup, Söz konusu Kararın 17. Maddesi ile  EK-7 sayılı ve “Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler” başlıklı tablo eklenmiştir.

Söz konusu Karar'ın tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ !