Duyurular

Temmuz 28, 2020

7252 Sayılı "Torba Kanun" yayımlandı !


Bahse konu "Kanun" ile; iş gücü ve istihdam piyasasına yönelik bazı önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.7252 Sayılı "Torba Kanun" yayımlandı !
28.07.2020 tarih ve 31199 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7252 Sayılı "Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile; iş gücü ve istihdam piyasasına yönelik bazı önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bahse konu değişiklikler özet olarak aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


Söz konusu Kanun'un tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ !


1) "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulama süresinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılabilmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Kanun'un 3. maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Geçici 23. maddesinde değişiklik yapılmış olup; kısa çalışma ödeneği süresininin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması hususunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmiştir. 

Not: Uygulama süresi henüz uzatılmamıştır. Cumhurbaşkanı tarafından yetkinin kullanılması halinde süre uzatımı söz konusu olabilecektir.


2) Kısa çalışmayı sonlandırarak normal çalışma düzenine geçen işverenlere SGK prim teşviki verilecektir.

Kanun'un 4. maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici 26. madde eklenmiş olup; kısa çalışmayı sonlandırarak haftalık normal çalışma düzenine geçen mükellefler için SGK teşviği uygulamaya konmuştur. Bu kapsamda; özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; 

-Kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, 

-Nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını,

geçemeyecektir. 

Kısa çalışma uygulamasından yersiz yararlanıldığı tespit olunan işverenler, bu destekten yararlanamayacaktır. 

Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.


3) "İşten Çıkarma/Fesih Yasağı" uygulamasının 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Kanun'un 5. maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinde değişiklik yapılmış olup; halihazırda 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uygulanacak olan "fesih yasağı"nın, her defasında en fazla 3'er aylık sürelerle olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi hususunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmiştir.

Not: Uygulama süresi henüz uzatılmamıştır. Cumhurbaşkanı tarafından yetkinin kullanılması halinde süre uzatımı söz konusu olabilecektir.


4) 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunluluğu ertelenmiştir.

Kanun'un 10. maddesi ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 38. maddesinde değişiklik yapılmış olup; 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin zorunluluk başlangıç tarihi 31 Aralık 2023 olarak yeniden belirlenmiştir.