Duyurular

Eylül 01, 2020

"Ar-Ge ve Tasarım" merkezi uzaktan çalışma süresi


"Ar-Ge ve Tasarım" personellerinin uzaktan çalışma imkanı EYLÜL ayı sonuna kadar uzatılmıştır."Ar-Ge ve Tasarım" merkezi uzaktan çalışma süresi
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve Tasarım merkezlerine yapılan bildirim ile, "Ar-Ge ve Tasarım" personelleri için halihazırda 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle sonlanacak olan uzaktan çalışma imkanı 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bahse konu personeller; belirli şartlar dahilinde (Bakanlığa da bildirilmek suretiyle) 5746 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edecektir. 

* 5746 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen "tam zaman eşdeğer personel sayısı" ve diğer yükümlülüklerde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Mükelleflerin, "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi" içerisinde çalışma zorunluluğu haricinde kalan diğer tüm yükümlülüklere daha önce olduğu gibi eksiksiz olarak uyması gerekmektedir.