Duyurular

Temmuz 09, 2020

e-Belge planlı bakım çalışması


Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde 09/07/2020 Perşembe günü saat 12:00'de başlamak üzere "Planlı Bakım Çalışması" yapılacağı belirtilmiştir.e-Belge resmi internet sitesinde yer alan duyuru ile; Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde 09/07/2020 Perşembe günü saat 12:00'de başlamak üzere "Planlı Bakım Çalışması" yapılacağı belirtilmiştir.
 
Bu süre zarfında, Başkanlık Portal uygulamaları ile e-Fatura ve e-İrsaliye sistemleri çalışmayacağından, e-Belge uygulamalarından portal yöntemi ile yararlanan mükellefler ile e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarına kayıtlı mükelleflerin, düzenlemeleri gereken belgeleri matbu (kağıt ya da e-Arşiv) belge olarak düzenlemeleri mümkün bulunmaktadır.
 
Ayrıca söz konusu süre zarfında e-Defter Beratları ile Rapor Beratlarının Başkanlık sistemlerine onay için yüklenmesi/gönderilmesi ile Başkanlık onaylı Beratların indirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.
 
Söz konusu çalışmanın tamamlanması durumunda, Başkanlık tarafından ayrıca duyuru yapılacaktır.
 
Bahse konu duyurunun tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ !