Duyurular

Temmuz 16, 2020

"e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu"nda değişiklik


e-Belge resmi internet sitesinde yer alan "e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu" güncellenmiştir !"e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu"nda değişiklik
Bilindiği üzere; 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle belirli mükellef grupları için "e-İrsaliye" kullanma zorunluluğu başlamış bulunmaktadır.

"e-İrsaliye" uygulamasına ilişkin detaylar ve konu bazlı özellikli hususların yer aldığı "e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu"nda bazı değişiklikler gerçekleştirilmiş olup, güncellenen madde detayları aşağıdaki gibidir. e-İrsaliye mükellefi şirketlerin değişiklikleri madde bazında incelemesi önem arzetmektedir.

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu'nun güncel versiyonuna ulaşmak için TIKLAYINIZ !

Güncellenen Maddeler

9. E-İrsaliye Uygulamasında Yer Alması Gereken Bilgiler

13. E-İrsaliye Düzenlenme Süresi

15.5  Sevkiyatın Başlatıldığı Lokasyonda Altyapı Ve Teknik İmkânsızlıklar Nedeniyle e-İrsaliye Düzenlenmesinin Mümkün Olamadığı Hallerde Belge Düzeni

15.8  Hedeften Sistem Yanıtı Gelmediği (Alıcı Tarafından Sistem Yanıtı Dönülmediği) Durumda Sevkiyat İşlemleri

15.11  Müşterinin Ya Da Teslim Edilecek Mal Miktarının Sevkiyat Başlangıcında Bilinemediği Bazı Mal Sevkiyatlarında Ve Müşteriye Teslimat Gerçekleştirilirken, İnternet Ve Düzenleme Altyapısının Olmaması Durumunda İzlenecek Yöntem

15.27 Konsinye Olarak Gönderilen Mallar İçin E-İrsaliyenin Ne Şekilde Düzenleneceği Ve Fatura Düzenleme Süresi Hususu

15.28 Aynı Sevkiyatın Kısmen Karayolu Kısmen de Demiryolu ile Yapıldığı Durumlarda e-İrsaliye Düzeni

15.29 İhracat İşlemlerinde e-İrsaliye Uygulaması

15.30 Taşıma Sırasında e-İrsaliyenin Kağıt Çıktısının Araçta Bulundurulması Durumunda Matbaa Baskılı ve Seri Sıra No.lu Belgelerin Kağıt Çıktı Olarak Kullanımı Hususu

15.31 e-İrsaliyenin Düzenlenmesi Sırasında Şoför, Araç, Fiili Sevk Zamanı Bilgilerinin Tam Olarak Bilinemediği Durumda e-İrsaliye Düzeni

15.32 e-İrsaliyede Bulunması Gerekli ZORUNLU Alanlar İle Bu Alanların Eksik ya da Hatalı Düzenlenmesi Durumu

15.33 e-İrsaliye Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Nihai Tüketicilere (mükellef olmayanlara) Düzenlenen e-İrsaliyelerde Alıcının TCKN Bilgisini Paylaşmak İstemediği Durumlarda Uyulacak Usul ve Esaslar

15.34 e-İrsaliyede Şoförün TCKN Bilgisi Alanına 11111111111 Yazılmasının Mümkün Olup Olmadığı Hususu

15.35 Araca Yükleme Sırasında Dökme Mallar veya Tartım İşlemi Yapılamayan Mahiyetteki Hurda vb. Malların Sevkiyat Miktarı Bilinemediği Durumlarda e-İrsaliye Düzeni

15.36 e-İrsaliye Uygulamasına Dahil Olunduktan Sonra Mevcut Matbu Baskılı Kağıt Sevk İrsaliyelerinin Durumu

15.37 Alıcıların kimler olacağı ve ne miktarda mal alacakları sevkiyat başlangıcında bilinemeyen ve “Muhtelif Müşteriler” ibareli olarak sevkiyatı başlatılan “Sıcak Satış” işlemlerinde, müşteriye malların teslim anında e-İrsaliyenin teknik imkansızlıklar nedeniyle düzenlenemediği durumda nasıl bir yol izlenecektir?

15.38 Çiftçilerden Alınan Çiğ Sütlerin Nakliyesinde e-İrsaliye Düzeni

15.39 Tarladan Alınan Zirai Ürünlerinin Nakliyesinde e-İrsaliye Düzeni