Duyurular

Temmuz 06, 2020

Gelir vergisinden istisna "Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları"


01/07/2020 - 31/12/2020 döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna "Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları" belli oldu.Gelir vergisinden istisna "Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları"
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06/07/2020 tarihinde yayımlanan "Genelge"ile memur maaş katsayılarının yeniden belirlenmesinin ardından; 01/07/2020 - 31/12/2020 döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna "Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları" aşağıdaki gibidir.


Yurt İçi Gündelik Tutarları
Brüt Aylıklar (TL) Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)
3.885,08 ve fazlası 66,85 TL
3.857,28 - 3.885,07 56,10 TL
3.517,46 - 3.857,27 52,35 TL
3.084,97 - 3.517,45 49,15 TL
2.559,03 - 3.084,96 43,35 TL
2.559,02 ve daha aşağısı 42,15 TL


Ülke Bazında Uygulanacak Yurt Dışı Gündelik Tutarları


* Brüt aylık tutarı 3.885,08 TL’den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere;

Gündelik Tutarlar 

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

 

*KKTC için 175,20 TL olarak uygulanmaktadır.

 

Yurt dışı harcırah uygulamasına yönelik özellikli hususlar

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24'üncü maddesi uyarınca; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler gelir vergisinden istisnadır. Ancak bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.
  • Ayrıca, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı 1/b fıkrasında; maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların, binde 7,59 oranında damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.
  • Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı durumlarda bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılması gerekmekte olup, istisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda ise aşan tutar, ücretlinin içinde bulunduğu gelir vergisi dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulmalıdır.
  • Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku yapılırken, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kurunun esas alınması gerekmektedir.
  • Devlet memurlarına yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için verilen gündelik tutarı %50 zamlı olarak ödendiğinden, istisna harcırahın hesaplanması sırasında bu durumun da dikkate alınması gerekmektedir.
  • Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak hesaplanması gerekmektedir.
  • Ayrıca ilk on gün ile sınırlı olmak kaydıyla yurt dışına yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen yatak bedelinin yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan gündeliklerinin % 40'ını aşması halinde aşan kısmın % 70'i ayrıca (ilave harcırah olarak) ödenebilecektir.
  • Gündelik verilen personelin yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödenmesi ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınması halinde ise ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergi matrahına dahil edilerek vergi hesaplanması gerekmektedir.
  • Harcırahın 1/3’ü yatma, 2/3’ü de yemek giderlerine karşılık ödenmektedir.
  • Harcıraha ilave olarak ödenen ve fatura karşılığı olan gerçek yol (gidiş-dönüş) giderlerinin tamamı gelir ve damga vergisinden istisna olarak değerlendirilmelidir.