Duyurular

Temmuz 31, 2020

"İş Sözleşmesi Fesih Yasağı", "Ücretsiz İzin" ve "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulama süreleri uzatılmıştır !


31/07/2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararları ile "İş Sözleşmesi Fesih Yasağı", "Ücretsiz İzin" ve "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulamalarında süre uzatımına gidilmiştir !1) "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulama süresi 1 ay uzatılmıştır.


Bilindiği üzere, 30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan "Kısa Çalışma" uygulamasına 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurmuş mükellefler için "Kısa Çalışma Ödeneği"nin uygulama süresi;

  • 30/06/2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01/07/2020 tarihi itibariyle,
  • 30/06/2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere,

yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın 1 ay süreyle uzatılmıştı. Ayrıca yapılan bu düzenleme ile; Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin "işsizlik ödeneği" süresinden düşülmeyeceği de hüküm altına alınmıştı.

Bu doğrultuda, 31/07/2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; kısa çalışma ödeneğinin uygulama süresi yukarıda bahsedilen sürelerden sonra başlamak üzere 1 ay daha uzatılmıştır. 

Bahse konu Karar'a ulaşmak için TIKLAYINIZ !

2) "Sözleşme Fesih Yasağı" ve "Ücretsiz İzin" uygulama süresi 1 ay uzatılmıştır.


Bilindiği üzere, 30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; "Sözleşme Fesih Yasağı" uygulama süresi 1 ay süreyle uzatılarak (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller nedeniyle fesih hariç) 17/08/2020 olarak güncellenmişti. 

31/07/2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; bahse konu "fesih yasağı" uygulama süresi 17/08/2020 tarihinden itibaren 1 ay daha uzatılarak 17/09/2020 olarak güncellenmiştir.

Fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı bulunmaktadır. 

Bahse konu Karar'a ulaşmak için TIKLAYINIZ !