Duyurular

Eylül 30, 2020

Kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı "Binde 2"ye indirildi


3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı "Yüzde 1"den "Binde 2"ye indirildi !30 Eylül 2020 tarih ve 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; kambiyo işlemlerinde (döviz ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde) satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi" (BSMV) oranı yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmüştür.

Aşağıda sayılan kambiyo işlemlerinde ise BSMV oranı "sıfır" olarak uygulanacaktır;

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

  • Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.

Bahse konu Karar'a ulaşmak için TIKLAYINIZ !