Duyurular

Ağustos 31, 2020

"Kısa Çalışma Ödeneği" uygulama süresi 2 ay daha uzatılmıştır


"Kısa Çalışma Ödeneği" uygulama süresi, 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılmış olan 1 aylık sürenin sonundan itibaren başlamak üzere 2 ay daha uzatılmıştır.1 Ağustos 2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmış olan mükellefler için "Kısa Çalışma Ödeneği" uygulama süresi 2 ay daha uzatılmıştır. 

Bahse konu 2 aylık süre; aşağıda detayları yer alan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan sürenin sonundan itibaren başlayacaktır.


2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ !

"Kısa Çalışma Ödeneği" süre uzatımına ilişkin daha önce yayımlanmış olan Cumhurbaşkanı Kararları aşağıdaki gibidir;

  • 30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı;
Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan "Kısa Çalışma" uygulamasına 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurmuş mükellefler için "Kısa Çalışma Ödeneği"nin uygulama süresi;

- 30/06/2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01/07/2020 tarihi itibariyle,

- 30/06/2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere,

yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın 1 ay süreyle uzatılmıştır. Ayrıca yapılan bu düzenleme ile; Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin "işsizlik ödeneği" süresinden düşülmeyeceği de hüküm altına alınmıştı.

  • 31/07/2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı;
Kısa çalışma ödeneğinin uygulama süresi yukarıda bahsedilen sürelerden sonra başlamak üzere 1 ay daha uzatılmıştır.