Duyurular

Ağustos 27, 2020

Kısa çalışmayı sonlandıran mükellefler için uygulanacak "SGK Teşviği"


Kısa çalışmayı sonlandırarak haftalık normal çalışma düzenine geçen mükellefler için uygulanacak SGK teşviğine ilişkin "Genelge" yayımlanmıştır.Bilindiği üzere; 28/07/2020 tarih ve 31199 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7252 Sayılı "Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile iş gücü ve istihdam piyasasına yönelik bazı önemli değişiklikler gerçekleştirilmiş ve kısa çalışmayı sonlandırarak haftalık normal çalışma düzenine geçen mükellefler için SGK teşviği uygulanması öngörülmüştü.

(7252 Sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin hazırlamış olduğumuz Vergi Duyurusu'na ulaşmak için TIKLAYINIZ ! )

4447 sayılı Kanun'a eklenen geçici 26. madde ile uygulamaya konulan bahse konu SGK teşviğinin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar ise 27/08/2020 tarih ve 2020/35 sayılı SGK Genelgesi ile açıklanmıştır.

Bahse konu SGK Genelgesi'nin tam metnine ekli dosya vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.


Bu Duyurunun Dosyaları