Duyurular

Eylül 30, 2020

Mevduat faizi vergi kesinti oranlarında değişiklik


Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kâr payları üzerinden hesaplanan vergi kesinti oranları geçici süre ile düşürülmüştür !30 Eylül 2020 tarih ve 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; mevduat faizleri ve katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları geçici süre ile düşürülmüştür.

Bu değişiklik ile, 30 Eylül 2020 ile 31 Aralık 2020 arasında uygulanacak yeni tevkifat oranları aşağıdaki gibidir;

- Mevduat faizlerinden; (TL cinsinden)

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5, (Değişiklik öncesi oran %15'tir)

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3(Değişiklik öncesi oran %12'dir)

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0(Değişiklik öncesi oran %10'dur)

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, (Değişiklik öncesi oran da %0'dır. Değişiklik yoktur)

- Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından; (TL cinsinden)

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5(Değişiklik öncesi oran %15'tir)

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3(Değişiklik öncesi oran %12'dir)

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, (Değişiklik öncesi oran %10'dur)


Bahse konu Karar'ın tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ !