Duyurular

Ağustos 19, 2020

Personel ve öğrenci taşıma faaliyetinde uygulanacak KDV oranı


31/07/2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek personel taşımacılığı hizmetlerine 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir !Bilindiği üzere, 31/07/2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere bazı teslim ve hizmetlerde KDV oranı %18'den %8’e, bazılarında ise %8'den %1’e indirilmiştir.

Bu kapsamda; "yolcu taşımacılığı hizmetleri" için 31/12/2020 tarihine kadar %8 KDV oranı uygulanacaktır. Konuya ilişkin olarak Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 12/08/2020 tarih ve E.212683 sayılı özelge ile;

- Servis taşımacılığı hizmetlerinin de "yolcu taşımacılığı" kapsamında değerlendirildiği,
- Bu kapsamda, 31/07/2020 tarihinden itibaren gerçekleştirecek "personel taşımacılığı" hizmetlerine 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması gerektiği,

hüküm altına alınmıştır.

Bahse konu özelge hükümleri uyarınca, mükelleflerin "personel taşımacılığı" hizmetine ilişkin olarak 31/07/2020 ile 31/12/2020 tarihi arasında aldıkları faturalarda uygulanacak KDV oranına azami dikkat göstermeleri yerinde bir uygulama olacaktır.


Bu Duyurunun Dosyaları