Duyurular

Ağustos 05, 2020

Türkiye genelinde "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" uygulama zorunluluğu başlıyor !


Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.Bilindiği üzere 01/07/2020 tarihi itibariyle "Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi" verme yükümlülüğü ülke genelindeki tüm işverenler için zorunlu hale getirilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Geçmiş dönemde uygulamaya başlamış olan pilot iller ise; Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri ile Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçeleridir.

Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu” (1003A ve 1003B için ayrı ayrı) hazırlanmış olup, e-beyanname resmi internet sitesi aracılığıyla yayımlanmıştır.

Bahse konu “kılavuzlar” ve konuya ilişkin hazırlanan “sık sorulan sorular” dökümanına ulaşmak için TIKLAYINIZ !

Ayrıca, 05/08/2020 tarihi itibariyle SGK resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru ise aşağıdaki gibidir;

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında SGK Duyurusu

(Duyurunun tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ !)

05.08.2020

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102. maddesinin 1 inci fıkrasına, 15.07.2016 tarih 6728 sayılı Kanunun 51’inci maddesi ile eklenen (n) bendi gereği, “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü getirilmiştir.

Yapılan düzenleme gereği işverenler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde sigortalıların işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını bildirmekle yükümlü kılınmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

- Kırşehir ilindeki işverenler için 01.06.2017,

- Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01.01.2018,

- Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki işverenler için 01.01.2020

tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için, aylık asgari ücreti geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Bu çerçevede yapılacak olan bildirimlerde yukarıda bahsi geçen hususların dikkate alınması işverenlerimize önemle duyurulur.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ