Duyurular

Ağustos 08, 2020

Yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV uygulaması


Yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)" oranı %0 (sıfır) olarak uygulanacaktır !24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının "e" bendi değiştirilerek; 24.05.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmişti. 

08.08.2020 tarih ve 31207 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının "e" bendine 6 nolu alt bent eklenmiş olup;

- Buna göre 08.08.2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV %0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.

Bahse konu Karar'ın tam metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ !