EKİBİMİZ
Erkan Çolakoğlu (Kurucu Ortak)

Erkan Çolakoğlu (Kurucu Ortak)
Kurucu Ortak, YMM

Erkan, 1996 yılından bu yana Orta ve Büyük ölçekli firmaların tam tasdik denetimi çalışmalarında bulunmuştur. Şubat 2000’de PwC’ ye "Kıdemli Danışman" olarak katılmıştır. 2006 yılı Ağustos ayından itibaren Bursa ofis vergi bölümü liderliğini yürütmekte olan Erkan, Ocak 2016 itibari ile PwC ‘den Direktör ünvanı ile istifa ederek kendi denetim ve danışmanlık şirketini kurmuştur.

Uzmanlık

Çolakoğlu’nun, uzmanlık alanları aşağıda yer almaktadır:

- Vergi Denetim & Danışmanlık konularında 20 yılı aşkın bir deneyim,
- 01.06.2006 – 31.12.2016 dönemleri arası PWC Türkiye Bursa Bölge Ofisi Vergi Bölüm Liderliği,
- Multinational Şirketler ve bu şirketlerin Uluslarasrı Vergileme konuları,
- Transfer Fiyat (Kurallar,dökümantasyon, fonksiyon&risk analizleri ile bench mark çalışmaları vs,..)
- Ar-Ge mevzuatı ve buna bağlı teşvik&indirim ve istisnaları,
- Türkiye ilk 500 Sanayi kuruluşları arasında yer alan ve sektör/faaliyet gözetmeksizin her türlü KDV iade süreçleri,,
- Birçok sektöre ilişkin vergi inceleme ve danışmanlık süreçleri ile Tarhiyat Öncesi ve/veya Tarhiyat Sonrası Uzlaşma,
- Değişik sektör ve alanlarda Müşteri eğitim ve seminerleri,
- Birleşme & Bölünme işlemleri,
- Holdingleşme süreçleri,
- Maliyet ve Yönetim Muhasebesi alanlarında deneyim & eğitimler,

Nitelikler
ve Üyelikler

Erkan, Yeminli Mali Müşavir (YMM) ünvanına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Lisans Belgesi ve Kamu Gözetimi Kurulu Bağımsız Denetçi Lisansı’na sahiptir.

Eğitim
ve Yabancı Diller

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Çolakoğlu; iyi derecede İngilizce bilmektedir.