EKİBİMİZ
Ozan Keskin

Ozan Keskin
Kıdemli Müdür, SMMM, Muhasebe ve KDV İade Hizmetleri

2008 yılından itibaren mesleki ünvana haiz olarak “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” olarak faaliyet göstermeye başlayan Ozan, yaklaşık 15 yıllık mesleki kariyeri boyunca, kendi mali müşavirlik ofisini yönetmenin yanı sıra çeşitli denetim ve tasdik ekiplerinde de kıdemli meslek mensubu olarak görev almıştır. 2018 yılı başı itibariyle ise Çolakoğlu Yeminli Mali Müşavirlik ailesine katılmıştır. 

Uzmanlık

Ozan’ın uzmanlık alanları aşağıda yer almaktadır:

- Vergi ve muhasebe uygulamaları çerçevesinde özellikle üretim (tekstil, otomotiv yan sanayi, tarım/hayvancılık ve zirai ürün) sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mali müşavirliği.
- Şirketlerin tüm operasyonel muhasebe süreçlerinin etkin şekilde mevzuat hükümleri çerçevesinde kontrolü, denetimi.
- Şirketin bütçe ve finansman süreçlerinin yönetim ve denetimi.
- Şirket kuruluşu ve faaliyete geçiş işlemleri, şirket birleşme/bölünme işlemlerine yönelik mali süreç yönetimi ve danışmanlığı.
- Genel kurul ve yönetim kurulunca önem arz eden; Ticaret Sicil Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli tescil işlemlerine yönelik süreç danışmanlığı.
- Personel özlük işleri, bordrolama, puantaj ve ücret tahakkukları hususunda danışmanlık.
- İş kanunu, SGK Mevzuatı, konularında genel danışmanlık hizmetleri.
- Tüm KDV iade süreçlerinin yönetilmesi ve danışmanlığı.

Nitelikler
ve Üyelikler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanına haizdir.

Eğitim
ve Yabancı Diller

Kocatepe Üniversitesi Maliye bölümü mezunudur.